Đặt tính rồi tính 29,35 x 4,4 43,75:1,25

Đặt tính rồi tính

29,35 x 4,4

43,75:1,25

2 bình luận về “Đặt tính rồi tính 29,35 x 4,4 43,75:1,25”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới