Đặt tính và tính: 900:6,24 42,75:17 Cái này là đặt tính không phaei tính nên bạn nào làm thì phải l

Đặt tính và tính:

900:6,24

42,75:17

Cái này là đặt tính không phaei tính nên bạn nào làm thì phải làm đúng theo yêu cầu của bài không thì không đc 5 sao nha mn làm ra giấy xong chụp ra là đc ý

2 bình luận về “Đặt tính và tính: 900:6,24 42,75:17 Cái này là đặt tính không phaei tính nên bạn nào làm thì phải l”

 1. 900 : 6,24 = 90000 : 624
  90000       | 624
  2760         | 144
    2640
      144
  ______________________________________________
  42,75         | 17
    87            | 2,51
      25
        8(dư 0,08)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới