Hai công nhân cùng làm được một số sản phẩm. Người thứ nhất làm được 40% số sản phẩm. Người thứ hai làm được 720 sản phẩm.

Hai công nhân cùng làm được một số sản phẩm. Người thứ nhất làm được 40% số sản phẩm. Người thứ hai làm được 720 sản phẩm. Hỏi cả hai người làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm

1 bình luận về “Hai công nhân cùng làm được một số sản phẩm. Người thứ nhất làm được 40% số sản phẩm. Người thứ hai làm được 720 sản phẩm.”

 1. Người thứ 1 làm được số sản phẩm là
  720×40:100=288(sản phẩm)
  Cả hai người làm được số sản phẩm là
  288+720=1008(sản phẩm)
  Đáp số 1008 sản phẩm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới