Hiện nay, tổng số tuổi của hai bố con là 56 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiệ

Hiện nay, tổng số tuổi của hai bố con là 56 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

1 bình luận về “Hiện nay, tổng số tuổi của hai bố con là 56 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiệ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số tuổi hai bố con 4   năm trước là :
    56 – 4 – 4 = 48 (tuổi)
  Tổng số phần bằng nhau là :
    3 + 1 = 4   (phần)
  Tuổi của bố   4   năm trước là :
    48 : 4 xx 3 = 36   (tuổi)
  Tuổi bố hiện nay là :
    36 + 4 = 40   (tuổi)
  Tuổi con hiện nay là :
    56 – 40 = 16   (tuổi)
  Đáp số :,,,,,,,,,,
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới