Hiệu hai số bằng 60% và tỉ số của chúng bằng 0,75. Tìm hai số đó

Hiệu hai số bằng 60% và tỉ số của chúng bằng 0,75. Tìm hai số đó

2 bình luận về “Hiệu hai số bằng 60% và tỉ số của chúng bằng 0,75. Tìm hai số đó”

 1. Giải đáp: Số bé : 1,8
               Số lớn : 2,4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 0,75 = 75/100 = 3/4
  Đổi 60% = 60/100 = 0,6
  Hiệu số phần bằng nhau là :
         4 – 3 = 1 ( phần )
  Số bé là : 
         0,6 ÷ 1 × 3 = 1,8
  Số lớn là :
         0,6 ÷ 1 × 4 = 2,4
                   Đáp số : Số bé : 1,8
                                 Số lớn : 2,4
         
   

  Trả lời
 2. Đổi : 0,75=75/100=3/4
  60%=0,6
  Hiệu số phần là:
  4-3=1(phần)
  Số lớn là:
  0,6 : 1 ×4= 2,4
  Số bé là:
  2,4 – 0,6 = 1,8
  Đ/s : 2,4 và 1,8
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới