Hình thôi abcd có độ dài đường chéo 1,2m độ dài đường chéo bd bằng 70% độ dộ dài đường chéo ac. tính diện tích hình thoi a

Hình thôi abcd có độ dài đường chéo 1,2m độ dài đường chéo bd bằng 70% độ dộ dài đường chéo ac. tính diện tích hình thoi abcd

2 bình luận về “Hình thôi abcd có độ dài đường chéo 1,2m độ dài đường chéo bd bằng 70% độ dộ dài đường chéo ac. tính diện tích hình thoi a”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài đường chéo bd là:
  1,2 $\times$ 70% = 0,84 ( m )
  Diện tích hình thoi abcd là:
  1/2 $\times$ ( 1,2 $\times$ 0,84 ) = 0,504 ( m^2 )
  Đáp số: 0,504 m^2
  – – – – –
  – Công thức:
  +) S = 1/2 $\times$ ( d1 $\times$ d2 ) hoặc ( d1 $\times$ d2 ) : 2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Độ dài đường chéo BD là :
  1,2 xx 70%= 21/25 (m)
  Diện tích hình thoi ABCD là :
  1/2 xx 21/25 xx 1,2=63/125(m^2)
  __
  Diện tích hình thoi : 1/2 . BD . AC
   

  Trả lời

Viết một bình luận