Lớp 5A có 12 bạn nước và 15 bạn nam tìm tỷ lệ phần trăm của bạn nữ với bạn nam

Lớp 5A có 12 bạn nước và 15 bạn nam tìm tỷ lệ phần trăm của bạn nữ với bạn nam

2 bình luận về “Lớp 5A có 12 bạn nước và 15 bạn nam tìm tỷ lệ phần trăm của bạn nữ với bạn nam”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm giữa nam và nữ là: 
  15 : 20 x 100=80 (%)
  Đ/S: 80 %
  Vậy tỉ số phần trăm giữa nam và nữ 80%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới