Lớp 5A có 48 học sinh.Năm học vừa qua số học sinh giỏi chiếm 37,5%.Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi.

Lớp 5A có 48 học sinh.Năm học vừa qua số học sinh giỏi chiếm 37,5%.Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi.

2 bình luận về “Lớp 5A có 48 học sinh.Năm học vừa qua số học sinh giỏi chiếm 37,5%.Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi.”

  1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
     Có số học sinh giỏi là :
       48 : 100 xx 37,5 = 18 (học sinh)
                            Đáp số : 18 học sinh 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới