Lúc 7 giờ 30 phút , một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ, đi được 1 giờ 45 phút người đó nghỉ lạ

Lúc 7 giờ 30 phút , một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ, đi được 1 giờ 45 phút người đó nghỉ lại 20 phút rồi sau đó đi tiếp quãng đường 75 km nữa để đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới