Mảnh đất HCN có nửa chu vi là 24,2m chiều rộng bằng 5/6 chiều dài a) người ta dành 65,5% diện tích làm nhà. Tính diệ

Mảnh đất HCN có nửa chu vi là 24,2m chiều rộng bằng 5/6 chiều dài

a) người ta dành 65,5% diện tích làm nhà. Tính diện tích phần còn lại?

b) Người ta làm ao hình vuông hình vuông cạnh bằng chiều rộng. Hỏi diện tích làm ao chiếm bao nhiêu phần trăm?

c) Người ta dành 25% diện tích làm vườn. 50% diện tích để xây nhà. Tính diện tích còn lại?

SOS… SOS… SOS. Cứu em với ạ. Ai làm nha nhất cho 1ctlhn, 1 cảm ơn, vote ạ.

2 bình luận về “Mảnh đất HCN có nửa chu vi là 24,2m chiều rộng bằng 5/6 chiều dài a) người ta dành 65,5% diện tích làm nhà. Tính diệ”

 1. Giải
  Chiều rộng mảnh đất là :
  24,2 : (5+6) xx  5 = 11 (m)
  Chiều dài mảnh đất là :
  24,2 – 11 = 13,2 (m)
  Diện tích mảnh đất là :
  11 xx 13,2 = 145,2 (m^2)
  a) Diện tích phần còn lại là :
  145,2 : 100 xx (100-65,5) = 50,094 (m^2)
  b) Diện tích ao hình vuông là :
  11 xx 11 = 121 (m^2)
  Diện tích ao chiếm số phần trăm diện tích mảnh đất là :
  121 : 145,2 = 0,8333…. = 83,33%
  c) Diện tích còn lại là :
  145,2 : 100 xx (100-50-25) = 36,3 (m^2) 
  Đáp số : ………… 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a)50,094m²     b)83,33…%       c)36,3m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có  chiều dài bằng 6 phần chiều rộng là 5 phần như thế
  tổng số phần bằng nhau là 
  5+6=11(phần)
  chiều dài mảnh đất là:
  24,2:11×6=13,2(m)
  chiều rộng mảnh đất là:
  24,2-13,2=11(m)
  diện tích mảnh đất là:
  13,2×11=145,2(m²)
  a)diện tích làm nhà là:
  145,2:100×65,5=95,106(m²)
  diện tích còn lại là:
  145,2-95,106=50,094(m²)
  b)diện tích làm ao là:
  11×11=121(m²)
  diện tích làm ao chiếm số phần trăm là:
  121:145,2=0,83333…
  0,8333…=83,33…%
  c)số phần trăm diện tích còn lại là:
  100%-25%-50%=25%(diện tích còn lại)
  diện tích còn lại là:
  145,2:100×25=36,3(m²)
  đáp số:a)50,094m²
              b)83,33…%
               c)36,3m²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới