Một căn phòng có chiều rộng bằng 15 cm chiều dài bằng 200 dm chiều cao bằng 4,5 m người ta sơn các mặt xung quanh và trần

Một căn phòng có chiều rộng bằng 15 cm chiều dài bằng 200 dm chiều cao bằng 4,5 m người ta sơn các mặt xung quanh và trần phòng tính diện tích cần sơn biết tổng diện tích cửa bằng các cửa bằng 18 m²Viết một bình luận

Câu hỏi mới