Một cửa hàng bán cái tủ với giá 1 triệu 250.000 nhân dịp Tết dương lịch có hàng giảm giá cái tụ đó 25% hỏi sau khi giảm gi

Một cửa hàng bán cái tủ với giá 1 triệu 250.000 nhân dịp Tết dương lịch có hàng giảm giá cái tụ đó 25% hỏi sau khi giảm giá giá bán cái tủ là bao nhiêu tiền

2 bình luận về “Một cửa hàng bán cái tủ với giá 1 triệu 250.000 nhân dịp Tết dương lịch có hàng giảm giá cái tụ đó 25% hỏi sau khi giảm gi”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá cái tủ sau khi giảm giá là:
  250 000 × ( 100 % − 25 % ) = 187 500 ( đ )
  Đáp số: 187 500 đồng

  Trả lời
 2. Giá cái tủ sau khi giảm giá là:
            250 000 xx (100%-25%)=187 500 (đ)
            Đáp số: 187 500 đ
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới