Một cửa hàng có 600 bộ quần áo học sinh. Lần thứ nhất bán dc 40% lan thứ hai bán dc 55% bộ quần áo. Hỏi cả hai lần cửa hà

Một cửa hàng có 600 bộ quần áo học sinh. Lần thứ nhất bán dc 40% lan thứ hai bán dc 55% bộ quần áo. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán dc bao nhieu bộ quần áo

2 bình luận về “Một cửa hàng có 600 bộ quần áo học sinh. Lần thứ nhất bán dc 40% lan thứ hai bán dc 55% bộ quần áo. Hỏi cả hai lần cửa hà”

 1. Số bộ quần áo lần thứ nhất cửa hàng bán được là:
  600 x 40%= 240 (bộ quần áo)
  Số bộ quần áo lần thứ hai cửa hàng bán được là:
  600 x 55%= 330 (bộ quần áo)
  Cả hai lần cửa hàng bán được số bộ quần áo là:
  240+330=570 (bộ quần áo)
  Đáp số: 570 bộ quần áo
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!
  #hanbuiphamquynh

  Trả lời
 2.                                  Giải:
  @ Cả hai lần bán được số quần áo bằng: 40%+55%=95% tổng số quần áo
  Số quần áo cửa hàng bán được sau 2 lần bán là:
               600 xx 95%=570 ( bộ )
               Đáp số: 570 bộ quần áo
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới