Một cửa hàng đã bỏ ra 6000000 đồng tiền vốn . Biết cửa hàng đó đã lãi 15% . Tính số tiền lãi

Một cửa hàng đã bỏ ra 6000000 đồng tiền vốn . Biết cửa hàng đó đã lãi 15% . Tính số tiền lãi

2 bình luận về “Một cửa hàng đã bỏ ra 6000000 đồng tiền vốn . Biết cửa hàng đó đã lãi 15% . Tính số tiền lãi”

 1. Giải đáp:900000 đồng
  Giải thích:
  Số tiền lãi là:
    6000000×15%=900000(đồng)
          Đáp số:900000 đồng
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới