Một xe máy đi từ A lúc 14 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến 15 giờ 30 phút một ô tô đuổi theo xe máy với vận tốc 55 km/h. Hỏi<

Một xe máy đi từ A lúc 14 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến 15 giờ 30 phút một ô tô đuổi theo xe máy với vận tốc 55 km/h. Hỏi

a, Khi ô tô xuất phát thì xe máy cách A bao nhiêu km

b, ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ

2 bình luận về “Một xe máy đi từ A lúc 14 giờ với vận tốc 40 km/h. Đến 15 giờ 30 phút một ô tô đuổi theo xe máy với vận tốc 55 km/h. Hỏi<”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Thời gian xe máy đi trước ô tô là :
      $\text{15 giờ 30 phút – 14 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ}$
    a ) Khi ô tô xuất phát thì xe máy cách A là :
           40 x 1,5 = 60 ( km )
    b ) Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là :
            $\text{60 : ( 55 – 40 ) = 4 ( giờ )}$
         Ô tô đuổi kịp xe máy lúc :
              $\text{15 giờ 30 phút + 4 giờ = 19 giờ 30 phút}$

  Trả lời
 2. Thời gian đi của xe máy khi ô tô bắt đầu xuất phát là: 15 giờ 30 phút – 14 giờ = 1 giờ 30 phút
                                                                                                                               = 1,5 giờ
  Khi ô tô xuất phát thì xe máy cách A số ki lô mét là :40 x 1,5 = 60 (km)
  Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là: 60 : (55-40) = 4 giờ
  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc: 15 giờ 30 phút + 4 giờ = 19 giờ 30 phút
  Đ/s : a,…..
          b,…….
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận