Một hình thang có diện tích 36 m², chiều cao của hình thang là 5 m Tính độ dài mỗi đáy biết đáy bé bằng 80% đáy lớn

Một hình thang có diện tích 36 m², chiều cao của hình thang là 5 m Tính độ dài mỗi đáy biết đáy bé bằng 80% đáy lớnViết một bình luận

Câu hỏi mới