Một hình tròn có chu vi 6,28m .Tính diện tích hình tròn đó

Một hình tròn có chu vi 6,28m .Tính diện tích hình tròn đó

2 bình luận về “Một hình tròn có chu vi 6,28m .Tính diện tích hình tròn đó”

 1. Bán kính của hình tròn đó là :
       6,28 : 3,14 : 2 = 1 ( m )
  Diện tích của hình tròn đó là :
          1 xx 1 xx 3,14 = 3,14 ( m^2)
                 ĐÁp số : 3,14 m^2
  ——
  @ Áp dụng :
  Chu vi hình tròn = Bán kính xx 2 xx 3,14
  Diện tích hình tròn = Bán kính xx bán kính xx 3,14

  Trả lời
 2. Đường kính hình tròn đó là:
  6,28:3,14=2(m)
  Bán kính hình tròn đó là:
  2:2=1(m)
  Diện tích hình tròn đó là:
  1xx1xx3,14=3,14(m^2)
  Đáp số: 3,14m^2
  $\textit{@13}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới