Mua 3 quyển vở hết 24.000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở hết bao nhiêu tiền

Mua 3 quyển vở hết 24.000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở hết bao nhiêu tiền

2 bình luận về “Mua 3 quyển vở hết 24.000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở hết bao nhiêu tiền”

 1.                 giải
  1 quyển vở hết số tiền là:
          24 000 ÷ 3 = 8000 đồng
  mua 10 quyển hất số tiền là:
        8000 ×10 = 80 000 đồng
               đáp số;…………
   chúc bạn học tốt
   

  Trả lời
 2. Mua 1 quển vở hết số tiền là:
  24000:3=8000 (đồng)
  Mua 10 quển vở hết số tiền là:
  8000xx10=80000 (đồng)
  Đáp số: 80000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới