Quãng đường AB dài 80km. Trên đường đi từ A đến B , một người đi xe máy được 20km rồi tiếp tục đi ô tô trong 1giờ 12 phút

Quãng đường AB dài 80km. Trên đường đi từ A đến B , một người đi xe máy được 20km rồi tiếp tục đi ô tô trong 1giờ 12 phút nữa thì đến B .

A) Tinh vận tốc ô tô đi ?

B) Nếu người đó không đi xe máy mà đi ô tô cả quãng đường thì đến B lúc mấy giờ, biết ô tô xuất phát từ A lúc 7giờ 30 phút và vận tốc ô tô không thay đổiViết một bình luận

Câu hỏi mới