Tìm a: a x 6 + a = 66+4

Tìm a:

a x 6 + a = 66+4

2 bình luận về “Tìm a: a x 6 + a = 66+4”

 1. Giải đáp:
  a × 6 + a = 66+4
  => x=10
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a × 6 + a    = 66+4
  a × 6 + a    = 70
  a × 6+a × 1=70
  a×(6+1)      = 70
  a× 7            = 70
  a                  = 70 : 7
  a                  = 10
  #sotuyet

  Trả lời

Viết một bình luận