Tìm các số tự nhiên x biết: a.x+1/4=1/2 b.x:1/5=1

Tìm các số tự nhiên x biết:

a.x+1/4=1/2

b.x:1/5=1

2 bình luận về “Tìm các số tự nhiên x biết: a.x+1/4=1/2 b.x:1/5=1”

Viết một bình luận