Tìm x X ×1.2-3.45=4.68

Tìm x

X ×1.2-3.45=4.68

2 bình luận về “Tìm x X ×1.2-3.45=4.68”

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  x xx 1,2 – 3,45 = 4,68
  x xx 1,2 = 4,68 + 3,45
  x xx 1,2 = 8,13
  x = 8,13 : 1,2
  x = 6,775
  Vậy x = 6,775
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới