Tổng của hai số là 378.Tìm hai số đó biết rằng nếu đem chia số lớn cho số bé thì được thương là 4 và số dư là 3

Tổng của hai số là 378.Tìm hai số đó biết rằng nếu đem chia số lớn cho số bé thì được thương là 4 và số dư là 3

2 bình luận về “Tổng của hai số là 378.Tìm hai số đó biết rằng nếu đem chia số lớn cho số bé thì được thương là 4 và số dư là 3”

 1. Số bé là :
  ( 378 – 3 ) : 5 = 75
  Số lớn là :
  378 – 75 = 303
  Đáp số : Số bé : 75
                Số lớn : 303
  @naalinn
  #hoidap247

  Trả lời
 2. Giải
  Vì thương là 4 và số dư là 3
  => Coi số bé là 1 phần
  => Số lớn là 4 phần như thế cộng với 3 đơn vị 
  => Tổng chiếm 5 phần cộng với 3 đơn vị 
  => Số bé là :
  (378 – 3) : 5 = 75
  => Số lớn là :
  378 – 75 = 303
  Đáp số : Số bé : 75
                Số lớn : 303

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới