Toongr hai số là 14,5 nếu tăng số thứ nhất lên 5 lần số thứ hai lên 2 lần thì tổng hai số là 59,6.tìm hai số

Toongr hai số là 14,5 nếu tăng số thứ nhất lên 5 lần số thứ hai lên 2 lần thì tổng hai số là 59,6.tìm hai số

2 bình luận về “Toongr hai số là 14,5 nếu tăng số thứ nhất lên 5 lần số thứ hai lên 2 lần thì tổng hai số là 59,6.tìm hai số”

 1. Giải đáp _ Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số thứ nhất là $\text{a}$

  Số thứ hai là $\text{14,5 – 2}$

  Tổng số thứ nhất $\text{5}$ lần, số thứ hai tăng $\text{2 lần }$ ta được

                            $\text{5a + 2 ( 14,5 – a) = 59,6}$

                            $\text{$\Rightarrow$ 3a + 29 = 59,6}$

                            $\text{ $\Rightarrow$ a = 10,2}$

                    $\Rightarrow$ $\text{2 số cần tìm là 10,2 ; 4,3}$

  $\text{nguynn06}$
  Hc tốt nhee~~

  Trả lời
 2. Đáp án + giải các bước như sau:
  Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và tăng lên số thứ hai lên 2 lần thì tổng của hai số là:
  14,5 x 2 =29
  Ba lần số thứ nhất là:
  59,6 – 29 =30,6
  Số thứ nhất là:
  30,6 : 3 =10,2
  Số thứ hai là:
  14,5 – 10,2 =4,3
  Đáp số:Số thứ nhất:10,2.
  Số thứ hai:4,3.
  #hoidap247
  @HoaiVan2k12
  Chúc bạn học tốt.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới