Phép chia 94,87 : 24 có số dư là: A.7 B.0,7 C. 0,07 D. 0,007 Nhanh giúp em với ạ!

Phép chia 94,87 : 24 có số dư là:
A.7 B.0,7 C. 0,07 D. 0,007
Nhanh giúp em với ạ!

2 bình luận về “Phép chia 94,87 : 24 có số dư là: A.7 B.0,7 C. 0,07 D. 0,007 Nhanh giúp em với ạ!”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới