tăng chiều dài của một hình chữ nhật thêm 25%. Hỏi phải giảm chiều rộng bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi?

tăng chiều dài của một hình chữ nhật thêm 25%. Hỏi phải giảm chiều rộng bao nhiêu phần trăm để diện tích không thay đổi?Viết một bình luận

Câu hỏi mới