Thư viện trường Tiểu học A có 50 000 cuốn sách. Trong phong trào xây dựng Tủ sách em yêu, số sách của thư viện tăng thêm 16%

Thư viện trường Tiểu học A có 50 000 cuốn sách. Trong phong trào xây dựng Tủ sách em yêu, số sách của thư viện tăng thêm 16% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau 1 năm thư viện trường Tiểu học A có tất cả bao nhiêu cuốn sách?
Tick cho, năn nỉ ai giúp đi;-;

2 bình luận về “Thư viện trường Tiểu học A có 50 000 cuốn sách. Trong phong trào xây dựng Tủ sách em yêu, số sách của thư viện tăng thêm 16%”

 1. Giải đáp:
   Số sách tăng thêm là: $\frac{50000}{100}$ x16=8000 cuốn
  Số sách thu viện trường tiểu học A có là: 50000+8000=58000 

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số sách sau   1   năm thư viện nhận được là :
    50000 xx 16 : 100 = 8000   (quyển)
  Sau   1   năm thu việt trường tiểu học A có tất cả số sách là :
    50000 + 8000 = 58000   (quyển)
  Đáp số :   58000   quyển 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới