tìm 2 số tự nhiên biết rằng số lớn chia cho số bé được thương là 4,số dư là 19 và hiệu 2 số đó là 133

tìm 2 số tự nhiên biết rằng số lớn chia cho số bé được thương là 4,số dư là 19 và hiệu 2 số đó là 133

2 bình luận về “tìm 2 số tự nhiên biết rằng số lớn chia cho số bé được thương là 4,số dư là 19 và hiệu 2 số đó là 133”

 1. Gọi số bé là 1 phần , số lớn là 4 phần và còn 19 dơn vị.
  Hiệu số phần bằng nhau là: 4 – 1 = 3 phần ( còn 19 đơn vị )
  Giá trị một phần hay số bé là: ( 133 – 19 ) : 3 = 38
  Số lớn là: 133 + 38 = 171
  Đáp số: 171 và 38

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới