Tìm a , b , c biết a x 900 + bx90 + c x9 + 6 = 6063

Tìm a , b , c biết
a x 900 + bx90 + c x9 + 6 = 6063

2 bình luận về “Tìm a , b , c biết a x 900 + bx90 + c x9 + 6 = 6063”

 1. a xx 900 + b xx 90 + c xx 9 + 6 =6063
  a xx 900 + b xx 90 + c xx 9 = 6063-6
  a xx 900 + b xx 90 + c xx 9 = 6057
  a xx 9 xx 100 + b xx 9 xx 10 + c xx 9 = 6057
  9 xx (100a + 10b + c) = 6057
  100a+10b+c=6057:9
  100a+10b+c=673
  100a+10b+c=100xx6+10xx7+3
  Vậy a=6, b=7, c=3
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới