Tìm số a biết tỉ số phần trăm giữa a và 38 là 12,5%

Tìm số a biết tỉ số phần trăm giữa a và 38 là 12,5%

2 bình luận về “Tìm số a biết tỉ số phần trăm giữa a và 38 là 12,5%”

 1. Giải đáp $+$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số a là:
  $12,5\times38:100=4,75$
  Đáp số: $4,75$
  $\color{red}{\text{#mle}}$
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới