—- —- tìm số ab biết 1,01 x ab = 8b,a6

—- —-
tìm số ab biết 1,01 x ab = 8b,a6

1 bình luận về “—- —- tìm số ab biết 1,01 x ab = 8b,a6”

 1. ta có  
     gọi ab là $\overline{ab}$
      1,01 x $\overline{ab}$ = ab,ab
    -> 1,01 x $\overline{ab}$ = $\overline{8b,a6}$
  ⇒ a = 8 , b = 6
   vậy $\overline{ab}$ là 8 , 6
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới