Tìm tất cả các số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4. Giúp em ạ

Tìm tất cả các số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4.
Giúp em ạ

2 bình luận về “Tìm tất cả các số có hai chữ số khi chia cho 2 thì dư 1, chia cho 3 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 4. Giúp em ạ”

 1. Xét chia cho 5 dư 4 ta có : số đó có tận cùng là 9,4 .
  Nếu = 4 thì chia hết cho 2 (Loại)
  Nếu = 9 thì thỏa mãn chia 2 dư 1 và 5 dư 4 
  Tổng các chữ số chia cho 3 dư 2 thì trường hợp nhỏ nhất là 14 
  Ta có:
  14-9=5
  Vậy số đó là : 59 
  Khoảng cách với số tiếp theo :
   2 x 3 x 5 =30
  Số còn lại :
  59 +30=89
  59-30=29
  Các số thỏa mãn : 89, 59 , 29
  Đáp số : 89 ; 59; 29
  #leha112

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi các số cần tìm là x ( 9 < x < 100 )
  Theo bài ra, ta có :
  x : 2 dư 1 thì x + 1 \vdots 2
  x : 3 dư 2 thì x + 1 \vdots 3
  x : 5 dư 4 thì x + 1 \vdots 5
  Vì x + 1 vừa chia hết cho 2; vừa chia hết cho 5 mà lại có 2 chữ số nên x + 1 là các số tròn chục ( các số tròn chục có hàng đơn vị là 0 và có 2 chữ số )
  Các số tròn chục là : 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90
  Mà số đó còn chia hết cho 3
  Trong đó, chỉ có số 30; 60; 90 là chia hết cho 3
  Nên x + 1 = 30; 60; 90
  @ Nếu x + 1 = 30
  x = 30 – 1
  x = 29 ( tm )
  @ Nếu x + 1 = 60
  x = 60 – 1
  x = 59 ( tm )
  @ Nếu x + 1 = 90
  x = 90 – 1
  x = 89 ( tm )
  Vậy x = 29; 59; 89

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới