Tính bằng cách thuận tiện nhất a,(369 + 453)+601 b,2/7+(4/8+5/7) c, 35,72 + 15,17 + 84,83 Giúp em với cảm ơn trước nhé

Tính bằng cách thuận tiện nhất
a,(369 + 453)+601
b,2/7+(4/8+5/7)
c, 35,72 + 15,17 + 84,83
Giúp em với cảm ơn trước nhé

2 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện nhất a,(369 + 453)+601 b,2/7+(4/8+5/7) c, 35,72 + 15,17 + 84,83 Giúp em với cảm ơn trước nhé”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   A(369+453)+601
  =(369+601)+453
  = 970+453
  =1423
  B2/7+(4/8+5/7)
  =(2/7+5/7)+4/8
  =1 + 4/8
  =8/8 + 4/8
  =12/8
  =3/2
  c, 35,72 + 15,17 + 84,83
  =35,72+ 100
  =135,72

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới