Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 10 cm và chiều cao là 7 cm.

Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 10 cm và chiều cao là 7 cm.

2 bình luận về “Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 10 cm và chiều cao là 7 cm.”

 1. Diện tích tam giác ABC là:
   S={axxh}/2={10xx7}/2=35(cm^2)
          Đáp số :35cm^2 .
  $\boxed{\color{pink}{\text{#tryy!}}}$                       
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Tạm biệt 2022!}}}$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Vậy là 1 năm đã qua!}}}$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Vẫn chưa làm được gì!}}}$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Cả 1 bầu trời áp lực và mệt mỏi sau lưng!}}}$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Xin bỏ lại hết lại 2022!}}}$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Mong mọi điều tốt đẹp,hạnh phúc,bình an sẽ đến với tôi vào năm 2023 này !}}}$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Tạm biệt 2022 !}}}$
  $\boxed{\color{pink}{\text{#Xin chào 2023 !}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới