tính S hình tròn có bán kính là a, r = 4cm b, r = 2.5dm

tính S hình tròn có bán kính là a, r = 4cm b, r = 2.5dmViết một bình luận

Câu hỏi mới