Tổng của hai số là 707, số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hiệu hai số đó

Tổng của hai số là 707, số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hiệu hai số đó

2 bình luận về “Tổng của hai số là 707, số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hiệu hai số đó”

 1.   Số thứ nhất là :
  707 : (2 + 5) xx 2 = 202
    Số thứ hai là :
  707 – 202 = 505
    Hiệu hai số là :
  505 – 202 = 303
          Đáp số : 303.
   

  Trả lời
 2. bài giải
  tổng số phần bằng nhau là
  2+5=7 phần
  số  thứ nhất là
  707:7 x 2 = 202
  số thứ 2 là
  707-202=505
  hiệu của 2 số đó là
  505-202=303
  đáp số : 303
  *xin hay nhất ạ
  #thomnguyenthi
  chúc bạn học tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới