tổng của hai số là 8.2. nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và số thứ hai lên 4 lần thì được số có tổng là 25.4. tìm hai số đó

tổng của hai số là 8.2. nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và số thứ hai lên 4 lần thì được số có tổng là 25.4. tìm hai số đó

2 bình luận về “tổng của hai số là 8.2. nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và số thứ hai lên 4 lần thì được số có tổng là 25.4. tìm hai số đó”

 1. Giải
  Giả sử gấp cả 2 số lên 2 lần thì tổng 2 số là :
  8,2 xx 2 = 16,4 
  So với thực tế , tổng 2 số giảm đi là :
  25,4 – 16,4 = 9
  4 lần số thứ hai hơn 2 lần số thứ hai số lần số thứ hai là :
  4-  2= 2 (lần)  
  Số thứ hai là :
  9 : 2 = 4,5
  Số thứ nhất là :
  8,2 – 4,5 = 3,7
  Đáp số : Số thứ nhất : 3,7
                Số thứ hai : 4,5
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới