Trong số thập phân 285,34 giá trị của chữ số 8 của gấp giá trị của chữ số 4 là bao nhiêu lần? Giải thích vì sao.

Trong số thập phân 285,34 giá trị của chữ số 8 của gấp giá trị của chữ số 4 là bao nhiêu lần? Giải thích vì sao.

2 bình luận về “Trong số thập phân 285,34 giá trị của chữ số 8 của gấp giá trị của chữ số 4 là bao nhiêu lần? Giải thích vì sao.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì giá trị 8 đứng trước giá trị 4 3 chữ số nên giá trị 8 gấp 1000 giá trị 4
   

  Trả lời
 2. Chữ số 8 gấp 1000 lần vì chữ số 8 là chữ số hàng chục,còn 4 là hàng phần trăm củ phân thập phân
  Xin ctrlhn
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới