trung bình cộng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 37 tuổi, cháu kém bà 68 tuổi.Tính số tuôỉ mỗi người hiện nay?

trung bình cộng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 37 tuổi, cháu kém bà 68 tuổi.Tính số tuôỉ mỗi người hiện nay?Viết một bình luận

Câu hỏi mới