Tuổi em hiện nay gấp 3 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổ

Tuổi em hiện nay gấp 3 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 96 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của hai anh em?
hepl me

1 bình luận về “Tuổi em hiện nay gấp 3 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổ”

 1. Giải
  Theo bài ra , hiệu số tuổi không đổi . 
  Ta có sơ đồ lúc tuổi anh = tuổi em hiện nay : 
  Em    |—-|
  Anh   |—-|—-|—-|
   Ta có sơ đồ hiện nay :
  Em     |—-|—-|—-|
  Anh    |—-|—-|—-|—-|—-| 
  Ta có sơ đồ lúc tuổi em = tuổi anh hiện nay :
  Em     |—-|—-|—-|—-|—-|   Tổng : 96 tuổi
  Anh    |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|     
  Tuổi em lúc tuổi em = tuổi anh hiện nay hay tuổi anh hiện nay là :
  96 : (7 + 5) xx 5 = 40 (tuổi) 
  Tuổi em hiện nay là :
  40 : 5 xx 3 = 24 (tuổi)
  Đáp số : Em : 24 tuổi
                Anh : 40 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới