$x+(x+1)+(x+2)+…+2023+2024=2024$

$x+(x+1)+(x+2)+…+2023+2024=2024$

2 bình luận về “$x+(x+1)+(x+2)+…+2023+2024=2024$”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + ( x + 1 ) + ( x + 2 ) + … + 2023 + 2024 = 2024
  2023 x + 4090506 = 2024 − 2024 − 2023 2023
  x + 4090506 = − 2023
  2023 x = − 2023 − 4090506
  2023 x = − 4092529
  x = − 4092529 : 2023
  x = − 2023
  Vậy x=-2023

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   x+(x+1)+(x+2)+…+2023+2024=2024
  2023x+4090506=2024-2024-2023
  2023x+4090506=-2023
  2023x=-2023-4090506
  2023x=-4092529
  x=-4092529:2023
  x=-2023
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới