1.Tính hợp lí a)5/9 + 4/9 x 3/7 + 4/9 x 4/7 b)5/7 x 13/4 + 8/7 x 13/4 – 6/7 x 13/4 2.Tìm x,biết a)x + 7/15=-9/10 b)7/11 – x =

1.Tính hợp lí
a)5/9 + 4/9 x 3/7 + 4/9 x 4/7
b)5/7 x 13/4 + 8/7 x 13/4 – 6/7 x 13/4
2.Tìm x,biết
a)x + 7/15=-9/10
b)7/11 – x = -4/11
c)11/12x +3/4 = 1/6
mn giúp em vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới