– 11 : ( x + 2 ) Tìm x Giúp với ạ

– 11 : ( x + 2 )
Tìm x
Giúp với ạ

1 bình luận về “– 11 : ( x + 2 ) Tìm x Giúp với ạ”

 1. Giải đáp: x={9;1;-3;-13}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  11 chia hết cho (x+2)
  -11 chia hết cho 11 vì -11:11=-1
  -11 chia hết cho 1 vì -11:1=-11
  -11 chia hết cho -11 vì -11:-11=1
  -11 chia hết cho -1 vì -11:-1=11
  ⇒ 11-2=9 ⇔ 9+2=11
  ⇒ 1-2=-1 ⇔ -1+2=1
  ⇒ -11-2=-13 ⇔ -13+2=-11
  ⇒-1-2=-3 ⇔ -3+2=-1
  ⇒ x= [9;1;-3;-13}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới