-12-(13+x)=-15-(18) tim x biết

-12-(13+x)=-15-(18)
tim x biết

2 bình luận về “-12-(13+x)=-15-(18) tim x biết”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới