13 -12 + 11 +10 -9 + 8 – 7 + 5 – 4 + 3 +2 – 1 tính nhanh nếu có thể mog moi người giúp a

13 -12 + 11 +10 -9 + 8 – 7 + 5 – 4 + 3 +2 – 1
tính nhanh nếu có thể
mog moi người giúp a

2 bình luận về “13 -12 + 11 +10 -9 + 8 – 7 + 5 – 4 + 3 +2 – 1 tính nhanh nếu có thể mog moi người giúp a”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới