-2,8 : ( x + 1 1/6) = -7/2 Câu nãy ghi nhầm=)))

-2,8 : ( x + 1 1/6) = -7/2
Câu nãy ghi nhầm=)))

2 bình luận về “-2,8 : ( x + 1 1/6) = -7/2 Câu nãy ghi nhầm=)))”

 1. Giải đáp: -11/30
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -2,8 : ( x + 1 1/6) = -7/2
             x+1 1/6     = -2.8 : -7/2 
            x+1 1/6      = 4/5
             x                = 4/5 – 1 1/6
             x                = – 11/30

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới