2a + 7 chia hết cho a – 2 NHớ lập bảng ra nha

2a + 7 chia hết cho a – 2
NHớ lập bảng ra nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới