48 – 3 . ( x + 5 ) = 24 tìm x tthuộc n

48 – 3 . ( x + 5 ) = 24 tìm x tthuộc n

2 bình luận về “48 – 3 . ( x + 5 ) = 24 tìm x tthuộc n”

 1. 48 – 3 . (x + 5) = 24
  => 3 . (x + 5) = 48 – 24
  => 3 . (x + 5) = 24
  => x + 5 = 24 : 3
  => x + 5 = 8
  => x = 8 – 5
  => x = 3
  Vậy x = 3
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời
 2. $#Hy$
  48 – 3 . ( x + 5 ) = 24
  3(x + 5) = 48 – 24
  3(x + 5) = 24
  x + 5 = 24 : 3
  x + 5 = 8
  x = 8 – 5
  x = 3 (tmđk)
  Vậy x = 3
   
  NN là số tự nhiên: NN = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; …. }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới