(-56) x 34-( -66) x (-56) tính hợp lý

(-56) x 34-( -66) x (-56) tính hợp lý

2 bình luận về “(-56) x 34-( -66) x (-56) tính hợp lý”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-56) xx 34 – (-66) xx (-56)
  = (-56) xx 34 + 66 xx (-56)
  = (-56) xx (34 + 66)
  = (-56) xx 100
  = -5600
  color[pink][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới