7.(14-x)+25.(2x+3)=603 Giúp mk vssssss plsssss

7.(14-x)+25.(2x+3)=603
Giúp mk vssssss plsssss

2 bình luận về “7.(14-x)+25.(2x+3)=603 Giúp mk vssssss plsssss”

 1. Giải đáp:
  x = 10
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  7(14 – x) + 25(2x + 3) = 603
  98 – 7x + 50x + 75 = 603
  98 + 43x + 75 = 603
  173 + 43x = 603
  43x = 603 – 173
  43x = 430
  x = 430 : 43
  x = 10
  Vậy x = 10

  Trả lời
 2.      7.(14-x)+25.(2x+3)=603
  ⇒98-7x+50x+75=603
  ⇒(50x-7x)+(98+75)=603
  ⇒43x+173=603
  ⇒43x        =603-173
  ⇒43x        =430
  ⇒    x=430:43
  ⇒    x=10
  Vậy, x=10
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới